Skip to main content

BP-Bibeln, Miljön och Olja

BP (British Petroleum) kom nyligen ut med det som brukar benämnas som ”Bibeln” inom olja och energistatistik för året som gått (2018) ”BP Statistical Review of World Energy” som dom själva kallar rapporten.

Ur denna kan vi bland annat utläsa följande.

  • Primär energikonsumtion steg med 2.9% för förra året (2018 vs 2017) vilket var nästan dubbla hastigheten mot 10 års snittet och snabbaste ökningen sedan 2010.
  • Sett till bränsle så var det gas som stod för den största delen av ökningen närmare 40%
  • Oljekonsumtionen ÖKADE med 1.4 miljoner fat per dag i snitt för 2018 eller 1.5% om man så vill. (Vem kan tro det om man läser viss media) Kina ökade konsumtionen med 680.000 fat per dag och USA följde tätt efter med en ökning i konsumtionen på 500.000 fat per dag.
  • Oljeproduktionen ökade med 2.2 miljoner fat per dag där USA stod för i princip hela netto ökningen (tight oil). Här kommer en av mina käpphästar in igen, när USA når platå så har världen redan nått Peak Oil det återstår bara lite tid innan verkligheten sjunker in för allmänheten. För att förklara mig lite mer så kommer alltså Peak Oil globalt nås innan USA toppar eftersom gruppen ”världen minus USA” ligger i decline. Jag ligger för övrigt väldigt bra till just nu i min gissning på produktion för USA för 2019 och det ser mer och mer ut som att platån nu är nådd.
  • Kol konsumtionen ökade med 1.4%
  • Förnyelsebart ökade med 14,5%, något lägre än historiskt snitt. (Vilket såklart är en naturlig verklighet även om många gärna ritar en exponentiell kurva på tavlan då det ser så mycket trevligare ut.
Läs mer