Skip to main content

BP-Bibeln, Miljön och Olja

BP (British Petroleum) kom nyligen ut med det som brukar benämnas som ”Bibeln” inom olja och energistatistik för året som gått (2018) ”BP Statistical Review of World Energy” som dom själva kallar rapporten.

Ur denna kan vi bland annat utläsa följande.

  • Primär energikonsumtion steg med 2.9% för förra året (2018 vs 2017) vilket var nästan dubbla hastigheten mot 10 års snittet och snabbaste ökningen sedan 2010.
  • Sett till bränsle så var det gas som stod för den största delen av ökningen närmare 40%
  • Oljekonsumtionen ÖKADE med 1.4 miljoner fat per dag i snitt för 2018 eller 1.5% om man så vill. (Vem kan tro det om man läser viss media) Kina ökade konsumtionen med 680.000 fat per dag och USA följde tätt efter med en ökning i konsumtionen på 500.000 fat per dag.
  • Oljeproduktionen ökade med 2.2 miljoner fat per dag där USA stod för i princip hela netto ökningen (tight oil). Här kommer en av mina käpphästar in igen, när USA når platå så har världen redan nått Peak Oil det återstår bara lite tid innan verkligheten sjunker in för allmänheten. För att förklara mig lite mer så kommer alltså Peak Oil globalt nås innan USA toppar eftersom gruppen ”världen minus USA” ligger i decline. Jag ligger för övrigt väldigt bra till just nu i min gissning på produktion för USA för 2019 och det ser mer och mer ut som att platån nu är nådd.
  • Kol konsumtionen ökade med 1.4%
  • Förnyelsebart ökade med 14,5%, något lägre än historiskt snitt. (Vilket såklart är en naturlig verklighet även om många gärna ritar en exponentiell kurva på tavlan då det ser så mycket trevligare ut.


Tittar man lite mer i detaljerna så kan man även hitta en del intressanta saker att fundera kring. Norge ökade sin oljekonsumtion med 5% vilket jag finner intressant trots deras satsning på elbilar mm som finansieras av deras enorma oljeintäkter. Sverige minskade konsumtion av olja med 3,8% dock ser det ut som 2016-2017 var relativt höga år i konsumtion och att vi i princip legat på en platå i konsumtion sedan 2011 på ca 305.000 fat om dagen i snitt. Tänk hur bra detta blir när skatten på plastpåsar kommer in i bilden och vi i BPs 2020 rapport kan se framgången i siffror.

Nu ironiserade jag lite ovan angående plastpåsarna men detta av en anledning, då man pratar miljö så tycker jag att det alltid handlar om just detta. ”sila mygg och svälja kameler”. Vi dividerar gärna om småsaker som plastpåsar, sopsortering mm men vill ogärna prata om de större sakerna som ökad konsumtion i gamla u-länder, Asien, Afrika mm. Troligen är väl detta för att direkt man börjar prata om sådant så kommer man till så jobbiga slutsatser och frågeställningar. Ska vi neka dom tillgång till billig energi och bättre livskvalitet bara för att det inte ska påverka oss och vår miljö för mycket?

Då har jag ändå inte ens rört vid den jobbigaste frågan som i princip ingen vill prata om, speciellt inte de som påstår dom är intresserade av miljö. Prova själv att lyfta den med någon sådan person och du ska se att samtalet snabbast möjligt åker in på källsortering mm. Vad pratar jag om?

Globala befolkningsproblemet.

Det globalt största hotet mot vår miljö, den globala befolkningsökningen. Verkligheten är så krass att när befolkningen ökar så kommer vi konsumera mer energi och skita ner mer, en majoritet av den energin kommer komma från kolväten. Fler människor belastar även vår natur och våra resurser mer egentligen ganska självklart och detta påverkar såklart långt mer än hur vi gör med våra plastpåsar och sopsortering i Sverige. I ett globalt samhälle med en ständig ökande global befolkning som kommer ha en allt högre levnadsstandard kommer vi att konsumera allt mer, och utföra allt mer transporter, flygresor mm vilket allt såklart belastar miljön och resurser mer och mer.

Den enkla slutsatsen om man bara skulle se till enbart miljön är att befolkningstillväxt och globalism är negativt för den men detta är ett problem ingen vill prata om då det väcker så många olustiga frågeställningar.

Dessutom har vi en ekonomisk paradox till detta som gör att vi måste ignorera problemet med befolkningsökningen globalt och för guds skull inte nämna detta i samband med miljöproblem. Vi har skapat ett ekonomiskt system som kräver oändlig tillväxt i en ändlig värld. Vi trycker pengar, konsumerar och växer på kredit och löser detta med inflation och befolkningstillväxt (större bas för nya krediter och konsumtion) vilket har fungerat väldigt bra hittills med några mindre undantag. Dilemmat är dock att vi inte kan trycka resurserna med, dom är ändliga i vårt system som kräver konstant expansion för att systemet inte ska braka ihop.

Vad händer med detta system när underliggande resurser inte längre räcker eller kan ersättas på ett bra sätt? När transporter inte längre kan ske i en allt högre volym på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt för att stödja fortsatt expansion av systemet? Hur kommer peak oil påverka förmågan till fortsatt expansion..

Tror personligen det är lite av ett race mot klockan att det bara är tidsfråga innan vi når en vägg och om det blir miljö eller resurs relaterat kan man ju spekulera i. Jag har min personliga gissning klar.

Ni hittar BP rapporten här:
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

2 kommentarer till “BP-Bibeln, Miljön och Olja”

  1. Som alltid välskrivet och genomtänkt. Bland annat detta med att ”vi trycker pengar”, ”växer på kredit” osv. Jag har väntat på att inflationen ska ta fart men vi ser ingenting av detta vilket är lite konstigt. Dock har jag nu flyttat en del pengar till råvarufonder ( fonder kopplade till den direkta råvaran och inte till råvarubolagen) och än så länge ser det bra ut. Har du någon känsla kring råvaror ( positivt eller negativt). Tyvärr finns risk för en riktig konjunkturnedgång och då faller väl koppar och en del andra metaller. Några tankar ?

    1. Jag kopierar in dig i forumet och svarar där så kanske man kan få igång en trådad diskussion där ang detta ämne.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *