Skip to main content

Saudiarabien och Peak Oil

Håller Saudiarabiens olja på att sina?

Läser man main stream media så råder någon sorts konsensus om att Saudiarabien har oändligt med olja kvar och bara kan vrida på en magisk kran för att öka sin produktion av olja, men är det verkligen så säkert?

Vad händer om så inte är fallet?

Hur mycket oljereserver har Saudiarabien?

Olje reserver Saudiarabien och Venezuela

Ovan har vi alltså Saudiarabiens officiella siffror på bevisade reserver i backen, dvs antal fat olja som man uppskattar man har kvar att producera.

Den uppmärksamme frågar sig då två saker direkt då man tar en titt på denna graf, vad hände 87/88 hittade man ett gigantiskt fält då? Fråga två: Varför har inte reserverna minskat över tid man har väl trots allt producerat ganska mycket per år?

Det stora hoppet i reserver från ca 170 miljarder fat till 270 miljarder fat handlar om att OPEC fördelade export kvoter internt efter hur mycket bokade reserver respektive OPEC medlem hade. Ett OPEC land kom på genidraget att sonika skriva upp sina reserver med 100 miljarder fat ett år vilket renderade i att man fick en mycket större del av export kakan inom OPEC, men även att övriga OPEC nationer blev rent ut sagt förbannade. Detta ledde till att övriga OPEC länder helt sonika något år efter gjorde samma sak och helt plötsligt hittade samtliga övriga OPEC länder en massa fat olja som uppstod ur tomma intet och ordningen med export kvoter var återställd, men dessa ”pappers” reserver lever alltså kvar än idag på dom officiella siffrorna, så är det väl upp till var och en att bedöma om det är troligt att samtliga OPEC länder samtidigt råkade hitta en väldig massa fat extra reserver utan att hitta några nya större fält.

Produktion och export olja Saudiarabien

Ovan Saudiarabiens export och produktion av olja, och om vi ska göra det enkelt för oss och jämföra med tidigare bild med totala reserverna så väljer jag att ta utgångspunkt i 1990 då man alltså ligger på en reservplatå på ca 260-270gb olja. Vi ser i bild ovan att man sedan 1990 grovt förenklat producerat minst 10m fat per dag i snitt fram till dagsläget. Detta blir då

10m*365= 3,65GB /år => 3.65*25 (1990-2015) = 91GB

Man har alltså under de senaste 25 åren producerat ca 90 Miljarder fat från sina reserver, och ändå så ligger reserverna på i princip exakt samma nivå, oförändrade och detta utan att några större nya fynd gjorts under denna period som skulle förklara 90 miljarder nya fat i reserver. Hur förklarar Saudiarabien då detta? Jo man har kontinuerligt skrivit upp utvinningsgraden varje år på sina reserver med någon % varje år för att motiviera att reserverna inte har minskat överhuvudtaget trots massiv produktion. Det är väl egentligen inget som direkt går att hävda är felaktigt, det skulle ju kunna vara sant men det är nog upp till var och en att bedöma om detta verkligen är rimligt.

Addera till ovanstående att Shlumberger i sin q3 2018 redovisade att man fått i uppdrag av Saudi att borra 400 st infill wells under de kommande 3 åren 2019-2021 med en majoritet av dessa i Ghawar. Infill wells är alltså något man borrar för att komma åt de sista reserverna i en reservoar i ett försök att hålla produktionen på platå så länge som möjligt och motverka naturliga ”decline”. Man borrar knappast 400 st infill wells om man inte behöver det och säg har oändliga resurser kvar i ett fält utan något slut i sikte.

Min personliga gissning är att man använder sig av horisontella producent brunnar som man flyttar högre och högre upp allteftersom olje kolumnen blir mindre och mindre i och med att man trycker på med ”water flood” underifrån i reservoaren. När man inte längre kan flytta dessa horisontella producenter högre upp och vattnet bryter igenom så kommer det i mitt tycke röra sig om ett snabbt ras i produktion och inte alls handla om enstaka % i ”decline” som traditionellt i gigantiska fält.

Saudiarabiens strategiska lager

Ovan ser vi Saudiarabiens strategiska oljereserv och lager, man har sedan slutet på 2015 alltså plockat i snitt ca 200.000 fat per dag ur lagren och på senare tid har detta accelererat till 300.000 fat per dag.

Detta sammanfaller med när Opec och Saudiarabien förklarade krig mot Shale/tight oljan och producerade så mycket man kunde som det då hette för att försvara marknadsandelar.

Varför behöver man minska lager om man bara kan producera oändligt mycket genom den där magiska kranen?

Angående OPECS och Saudiarabiens ”Production cuts” så ser man ganska tydligt i ovanstående graf att det aldrig någonsin faktiskt handlat om några ”cuts” utan perioden innan varje annonserat datum för ”cut” så har man höjt produktionen så mycket man kan för att efter ”cut” vara tillbaka på i princip samma platå man befann sig innan.

Hur åstadkommer man då dessa tillfälliga produktionsökningar för att kunna genomföra sina ”pappers-cuts”?

Dels har vi sett ovan att man plockar fat ur sina reserver, men den troligaste metoden som ger mest effekt är i Saudiarabiens fall att skjuta på underhåll och service av fält. Då man har förmånen att ha så mycket produktion och så många olika fält så varvar man normalt underhåll så att det alltid är något fält som befinner sig i denna fas och man etablerar således sin platåproduktion och kan sköta underhåll samtidigt på ett rullande schema. När man behöver trycka upp produktion tillfällig så skulle man alltså enbart kunna skjuta service på framtiden och låta 100% av alla tillgångar producera en kortare period för att när ”cut” datum kommer återuppta service igen precis som vanligt. Detta med service är alltså inget jag har något konkret bevis för utan det är min gissning hur man hanterar sina tillfälliga behov av att snabbt öka produktionen.

Varför mörka reserver?

Vad skulle man då ha för anledningar till att vilja mörka hur mycket reserver och hur situationen verkligen ser ut?

Den viktigaste som jag ser det är att behålla illusionen av den magiska kranen och möjligheten att påverka marknaden. Idag kan Saudi påverka marknaden enbart genom att antyda att man ska öka eller sänka produktionen och detta fungerar så länge alla eller en majoritet köper att man har kapacitet för detta för lång tid framöver.

Troligen lär det väl utbryta allmän panik med globalt om det skulle visa sig att Saudi gick in i dubbelsiffriga decline % och inte längre kunde stötta någon global export som man tidigare haft kapacitet att göra.

Den dagen kommer självklart, det handlar bara om när den kommer och om den kanske kommer tidigare än en majoritet tror.

Vad tror du? Ventilera i vårt forum här!

En kommentar till “Saudiarabien och Peak Oil”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *